[Tin tức – Thế giới] Infographic về nền công nghiệp ôtô toàn cầu

Infographic sau đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi đầu là những người khổng lồ của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Cụ thể, 14 doanh nghiệp sau đây đang kiểm soát phần lớn thị trường ôtô toàn cầu thông qua các brand nhỏ hơn.

 

bi-graphicscar-brands-web

Từ điển xe (sưu tầm)

[Tin tức – Thế giới] Infographic về nền công nghiệp ôtô toàn cầu
4.5 2 votes